Kövessetek

  • SK
  • HU

REGISZTRÁCIÓ CAMP

V prípade, ak Vami zvolené termíny sú obsadené, poskytneme Vám návrh voľných miest.
Faktúra bude zaslaná na Vami zadané mailové adresy a bude platná do 15 dní odo dňa doručenia.
Registrácia bude potvrdená po prijatí platby.
Pri platbe prosíme Vás o uvedenie mena dieťaťa.
Registračný poplatok je nenávratný v prípade neprítomnosti dieťaťa na zaplatených termínov.
Zámeny termínov nie sú možné po registrácií.

Registráciu je možné vyplniť iba elektronicky.Zákonný zástupca
MATKA
OTEC

Výber termínov (zaškrtnite vami zvolené termíny/termín)
W1 (júl 6.-10.)
W2 (júl 13.-17.)
W3 (júl 20.-24.)
W4 (júl 27.-31.)
W5 (august 3.-7.)
W6 (august 10.-14.)
W7 (august 17.-21.)
W8 (august 24.-28.)

Ja, zákonný zástupca dieťaťa, týmto záväzne prihlasujem svoje dieťa do zariadenia starostlivosti o deti predškolského veku s názvom Anglická súkromná materská škola HOXFORT, Kukučínova 6666, Dunajská Streda.

Prehlasujem, že moje dieťa je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve detí a doklad o zdravotnom stave dieťaťa predložím v deň nástupu dieťaťa do Anglickej súkromnej materskej školy HOXFORT.