Kövessetek

  • SK
  • HU

Legutóbbi bejegyzések

INFORMÁCIÓK SZÜLŐKNEK

• „Hoxfort” nevű angol magánóvodánkba egész évben beírathatja gyermekét.
• A gyermekeket a szülők igényei szerint és az aktuális szabad férőhelyeknek megfelelően vesszük fel intézményünkbe.
• A gyermek intézménybe történő belépése a hónap folyamán is történhet, ebben az esetben az adott konkrét hónapra számított alikvot összeget számítjuk fel.
• A beiratkozáshoz ki kell töltenie „A gyermek kötelező erejű beíratása” című formanyomtatványt, amelyet e-mailben szíveskedjen visszaküldeni részünkre. Ezt követően megküldjük a számlát az első hónapra vonatkozó előlegről gyermeke óvodalátogatásával kapcsolatban, amely postafordultával fizetendő. A gyermek beiratkozása az előleg kifizetését követően lehetséges.
• A gyermek a többi gyermekből álló csoportba történő belépésének napján ki kell töltenie és alá kell írnia a következő két formanyomtatványt: „Igazolás a gyermek egészségügyi állapotáról” és „A szülő írásbeli nyilatkozata a gyermek egészségügyi alkalmasságáról”.
• Az általunk gyermeke részére nyújtott ellátás valamennyi feltételét tartalmazza a „Megállapodás gyermekgondozási ellátás biztosításáról” c. dokumentum, amelyet személyesen vehet át a gyermeke kötelező erejű beíratásának elfogadását követően.
• A gyermek beiratkozásához szükség lesz szobapapucsra, hálóruhára és szabadidőruhára (pizsama), tartalék ruhára, fésűre és papírzsebkendőre.