Kövessetek

  • SK
  • HU

Legutóbbi bejegyzések

KOMPLEX MOZGÁSTERÁPIA (Kulcsár féle mozgásterápia)

  • Hogyan működik a komplex mozgásterápia

A mozgásfejlődés szoros kapcsolatban áll az idegrendszer fejlődésével, ha a mozgásfejlődésben valami nem megfelelően történik ez megmutatkozik az idegrendszer működésében is. Ez több területen is okozhat elégtelen működést, tanulási problémákat, magatartási, figyelmi nehézséget. A Komplex mozgásterápia során a gyermek újraélheti a mozgásfejlődés szakaszait, kijavítva a hibás működéseket, így az idegrendszer is újraszerveződik, erősebbé válik. Ennek következtében pozitív változások következnek be a tanulásban, magatartásban, önbizalomban.

  • Kiknek javasolt a komplex mozgásterápia

-Iskola éretlen óvodásoknak

-Iskolás gyermekeknek, akiknek tanulási nehézségük van (olvasás – diszlexia, írás – diszgráfia, matematika – diszkalkulia)

-Mozgásügyetlen óvodás és iskolás gyermekeknek

-Beilleszkedési nehézség, magatartási problémák esetén

-Figyelemzavar esetén

-Ügyetlen finommotorika, bizonytalan mozgás esetén

-Megkésett beszédfejlődés, beszédhiba esetén

-Enyhe fokú értelmi fogyatékossággal élő gyermekeknek -ADHD, ADD gyermekeknek

-Észlelési zavar esetén

  • Mi történik a terápiás foglalkozásokon

A gyermekek aktuális állapotát, nehézségeit figyelembe véve olyan feladatokat végzünk, melyek az idegrendszerre hatva, a mozgáson keresztül fejlesztik az adott területet, a gyermekek életkorát figyelembe véve.

  • Milyen változások érhetők el a komplex mozgásterápiával

A terápia fejleszti a központi idegrendszert és korrigálja működését. A gyermek sikeresebben, hatékonyabban fog tanulni, ezáltal szorongásai/ tanulással kapcsolatos szorongásai oldódnak Önbizalma növekszik Ügyesedik mozgása Fejlődik kézügyessége, beszédkészsége, matematikai és olvasáskészsége Beindítja a rajzkészség igen erős fejlődését óvodásoknál Magatartási problémák javulása vagy akár megszűnése Figyelemkoncentrációja nagymértékben javul

  • Milyen gyakran szükséges a terápiás foglalkozás

A komplex mozgásterápiás vizsgálatot követően speciálisan a gyermekre szabott fejlesztési tervet állítok össze, melyet a szülőnek és a gyermeknek betanítok. Ezeket a gyakorlatokat heti 4-5 alkalommal kell gyakorolni. Kb. 3-5 hetente egy rövid kontroll vizsgálatot követően, új feladatsor betanítására kerül sor.

  • Milyen hosszú ideig tart egy terápia

8 hónap-1,5 évig, mely időtartam gyermekenként változik.

  • Mennyi ideig tart egy alkalom

A tornákat csoportosan tartanánk kis létszámban (3-4 gyermek) heti 2 alkalommal.

A kontroll és az új torna felírása 60 perc.

Gyere és tornázz velem együtt, hiszen a tanulás öröm is lehet. J

Érdeklődni a köv. telefonszámon: 0948 304 647 illetve email-címen lehet: ferenczid91@gmail.com

A szeptemberi hónapban INGYESEN próba órára invitálunk minden kedves érdeklődőt, amelyre a fent feltüntetett telefonszámon lehet jelentkezni.

A próbaórák időpontjai: szeptember 14., 21., 28., és október 5.-ke 17:00 órai kezdettel.