Kövessetek

  • SK
  • HU

Iskolaelőkészítő kör

Az iskolára való felkészítés már az óvodában megkezdődik. Az óvodás korosztály mindennapjait a játék határozza meg. Ennek célja, hogy játékkal fejlesztjük a gyermek szókincsét, a koncentrációt, a figyelmet és az emlékezetet.
Az iskolaelőkészítő körünk lehetőséget nyújt az óvodáskorú (5-6 év) gyermekek számára, hogy megismerkedjenek a matematika, az írás, a logikai feladatok, a figyelemfejlesztés játékos oldalával. Heti két alkalommal, 60-60 percben ismerkednek a gyerekek az iskolára való felkészülésre. Az órák alatt fejlesztjük aktív szókincsüket, figyelmüket, emlékezetüket didaktikai gyakorlatok és játékok segítségével. Az egyes órákat versek és mondókák tanulása, zenei-mozgásos játékok, feladatlapok, kommunikációs játékok teszik színesebbé. Célunk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, új ismeretekkel gazdagodjanak, valamint sikerélményeket szerezzenek az egyes feladatok megoldása során.

További info: 0948 304 647