Kövessetek

 • SK
 • HU

Legutóbbi bejegyzések

CÉLOK

 • a gyermek komplex egyéniségének fejlesztése, hogy képes legyen beilleszkedni a jelenlegi szociokulturális környezetbe, és további életében és képzésében érvényesülni tudjon
 • a kulturális műveltség alapkészségeinek (kompetenciáinak) fejlesztése
 • a gyermek önállóságának és autonómiájának fejlesztése
 • a gyermek személyi identitásának fejlesztése
 • a gyermek egyediségének és különlegességének (tehetség és adottság) fejlesztése személyre szabott programok és tevékenységek segítségével
 • alapvető kommunikációs képességek fejlesztése anyanyelvén és második nyelvén (magyar vagy szlovák) és idegen nyelvi – angol nyelvi alapok, hogy a gyermek egy bizonyos idő után képes legyen három nyelven kommunikálni (kommunikációs műveltség fejlesztése)
 • a szociális kompetenciák (szociális műveltség) fejlesztése
 • a jelenségek megértését lehetővé tevő matematikai-logikai és természettudományi kompetenciák (matematikai műveltség, természettudományi műveltség) fejlesztése
 • a motoros készségek (motoros műveltség) fejlesztése és a helyes testtartás támogatása, az egészség támogatása és a gyermekbetegségek megelőzése
 • a multimédiás készségek (számítógépes és multimédiás műveltség) fejlesztése
 • művészi készségek fejlesztése (színházművészet, zeneművészet, képzőművészet) művészeti műveltség