Kövessetek

  • SK
  • HU

Legutóbbi bejegyzések

FILOZÓFIÁNK

Hozzáállásunkban a gyermek aktív tanulását részesítjük előnyben, ezért gyermeke számára a csoportszobákban naponta különböző játékokat és egyéb tevékenységeket készítünk elő, ahol a tanulás játékokkal, megfigyeléssel, kutatással, vizsgálatokkal, kísérletekkel és kísérletezgetéssel történik, tehát a gyermek csoporton belüli más gyermekekkel és egyben az óvónővel folytatott aktív tevékenységével zajlik.

Fő célunk minden gyermek személyiségének komplex fejlesztése olyan formában, hogy maximális mértékben fejlesszük a gyermek individualitását – identitását. És egyben minden gyermek olyan kompetenciákra tegyen szert, melyeknek segítségével képes lesz az őt körülvevő társadalmi és természeti környezet megértésére, és képes lesz e környezetbe megfelelő módon be is tagozódni.

A mi filozófiánk, hogy a gyermeknek kellemes, érzékeny és támogató környezetben kell megtanulnia a világ megértését, olyan tevékenységek segítségével, melyek a gyermek számára értelmesek, természetesek és lehetővé teszik számára a tapasztalatszerzés útján történő közvetlen tanulást (az élet iskolája).

Éppen ezért, magánóvodánk gyermekének elfogadó, pozitív, demokratikus légkörű társadalmi környezetet kínál, ahol minden egyén tisztában van a jogaival és kötelességeivel. Az előkészített tevékenységek támogatják a gyermek gondolkodását és alkotókészségét, és megteremtik az egyén környezetéhez való aktív hozzáállásának előfeltételeit.