Sledujte nás na

 • SK
 • HU

Najnovšie články

REGISTRÁCIA NA CAMP

V prípade, ak Vami zvolené termíny sú obsadené, poskytneme Vám návrh voľných miest.
Faktúra bude zaslaná na Vami zadané mailové adresy a bude platná do 15 dní odo dňa doručenia.
Registrácia bude potvrdená po prijatí platby.
Pri platbe prosíme Vás o uvedenie mena dieťaťa.
Registračný poplatok je nenávratný v prípade neprítomnosti dieťaťa na zaplatených termínov.
Zámeny termínov nie sú možné po registrácií.

Registráciu je možné vyplniť iba elektronicky.  Zákonný zástupca
  MATKA
  OTEC

  Výber termínov (zaškrtnite vami zvolené termíny/termín)
  W1 (júl 6.-9.)
  W2 (júl 12.-16.)
  W3 (júl 19.-23.)
  W4 (júl 26.-30.)
  W5 (august 2.-6.)
  W6 (august 9.-13.)
  W7 (august 16.-20.)
  W8 (august 23.-27.)

  Ja, zákonný zástupca dieťaťa, týmto záväzne prihlasujem svoje dieťa do zariadenia starostlivosti o deti predškolského veku s názvom Anglická súkromná materská škola HOXFORT, Kukučínova 6666, Dunajská Streda.

  Prehlasujem, že moje dieťa je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve detí a doklad o zdravotnom stave dieťaťa predložím v deň nástupu dieťaťa do Anglickej súkromnej materskej školy HOXFORT.