Sledujte nás na

  • SK
  • HU

Najnovšie články

KRÚŽOK SLOVENČINY

V predškolskom období je dôležité, aby sme dostatočne vyvinuli slovnú zásobu dieťaťa zo slovenského jazyka, pretože v tomto veku sú oveľa viac vnímaví k získaniu nových vedomostí. Krúžok slovenského jazyka ponúka vynikajúce možnosti pre škôlkárov rovnako ako pre školákov 1. stupňa ZŠ na rozširovanie slovnej zásoby, spoznávanie rôznych pesničiek a básničiek v hravej forme, v rámci pestrých a viacfarebných hodín.
Dvakrát týždenne v intervale 60-60 minút sa zoznamujú so zábavnou a hravou stranou slovenského jazyka. Úlohy, didaktické videá, rozličné situačné a pohybové hry spestrujú naše hodiny slovenského jazyka.
Naším cieľom je, aby sa deti cítili dobre, sebavedome plnili zadané úlohy, zároveň získali úspešné skúsenosti pomocou vhodných didaktických metód.