Sledujte nás na

  • SK
  • HU

Najnovšie články

KRÚŽOK SLOVENČINY

Milé deti!

Vítam Vás na webovej stránke škôlky Hoxfort! Volám sa Viki pani učiteľka a som vedúcou krúžku slovenského jazyka. Mojim cieľom je, aby si sa už v predškolskom veku oboznámil so základmi jazyka, aby sa tvoja aktívna slovná zásoba rozšírila a popritom si sa obohatil o mnoho zážitkov a priateľov. Hrajme sa, učme sa a hovorme po slovensky!

Milí rodičia!

V predškolskom období je dôležité, aby sme dostatočne vyvinuli slovnú zásobu dieťaťa zo slovenského jazyka, pretože v tomto veku sú oveľa viac vnímaví k získaniu nových vedomostí. Krúžok slovenského jazyka ponúka vynikajúce možnosti pre škôlkárov rovnako ako pre školákov 1. stupňa ZŠ na rozširovanie slovnej zásoby, spoznávanie rôznych pesničiek a básničiek v hravej forme, v rámci pestrých a viacfarebných hodín.
Raz do týždňa v intervale 60 minút sa zoznamujú so zábavnou a hravou stranou slovenského jazyka. Úlohy, didaktické videá, rozličné situačné a pohybové hry spestrujú naše hodiny slovenského jazyka.
Naším cieľom je, aby sa deti cítili dobre, sebavedome plnili zadané úlohy, zároveň získali úspešné skúsenosti pomocou vhodných didaktických metód.

Pre viac informácií nás kontaktujte na tel. č.