Sledujte nás na

  • SK
  • HU

Najnovšie články

KRÚŽOK ANGLIČTINY

Schopnosť dieťaťa na osvojenie jazyka je obrovská. Nesmierne rýchlo sa učia, čo sa vzťahuje aj na osvojenie cudzieho jazyka. Preto je potrebné čím skôr začať s jeho spoznaním. Náš anglický krúžok dáva príležitosť na poznávanie pre škôlkarov (4 – 6 rokov) a školákov 1. stupňa ZŠ (6 -10 rokov), vo veselom a hravom prostredí . Dvakrát do týždňa v intervale 60-60 minút sa stretnú v každodennom živote používanými anglickými výrazmi. Naše hodiny sú viacfarebné a pestré. Rôzne úlohy sa navzájom menia. Deti sa učia, opakujú slová a jednoduché vety riešením pracovných hárkov, piesní, básní a situačných hier. Hodiny prebiehajú v anglickom jazyku, ale samozrejme sa prispôsobujeme k potrebám našich žiakov. Veď naším cieľom je, aby sa cítili dobre, statočne a sebavedome sa zapájali do riešenia úloh, aby získali pocit úspechu.

Viac info na: 0915 134 621