Sledujte nás na

  • SK
  • HU

Najnovšie články

Krúžok predškolskej prípravy

Príprava do školy sa už začína v materskej škole. Každodennosť v škôlskej vekovej skupine rozhoduje hra. Cieľom tomu je, že rozvíjame slovnú zásobu, koncentráciu, pozornosť a pamäť s hrou.
Krúžok predškolskej prípravy ponúka možnosti pre škôlkárov (5-6 rokov), aby sa oboznámili hravou stranou matematiky, písaním, logickými úlohami a s trénovaním pozornosti. Deti dvakrát týždenne v intervale 60-60 minút sa zoznamujú s prípravou do školy. Na hodinách rozvíjame aktívnu slovnú zásobu, pozornosť a pamäť s pomocou didaktickými cvičeniami a hrami. Učenie sa básničiek a riekanky, hudobno-pohybové hry, pracovné listy a kommunikačné hry spestrujú naše jednotlivé hodiny. Naším cieľom je, aby sa deti cítili dobre, bohatili sa s novými spoznatkami a získali úspešné skúsenosti riešením jednotlivých úloh.

Viac info na: 0948 304 647