Sledujte nás na

 • SK
 • HU

Najnovšie články

ROČNÁ REGISTRÁCIA  Zákonný zástupca
  MATKA
  OTEC

  Ja, zákonný zástupca dieťaťa, týmto záväzne prihlasujem svoje dieťa do zariadenia starostlivosti o deti predškolského veku s názvom Anglická súkromná materská škola HOXFORT, Kukučínova 6666, Dunajská Streda.

  Prehlasujem, že moje dieťa je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve detí a doklad o zdravotnom stave dieťaťa predložím v deň nástupu dieťaťa do Anglickej súkromnej materskej školy HOXFORT.