Sledujte nás na

  • SK
  • HU

Najnovšie články

INFO PRE RODIČOV

  • Do našej súkromnej materskej školy „Hoxfort“ môžete prihlasovať vaše dieťa celoročne.
  • Deti prijímame do nášho zariadenia podľa potreby rodiča a podľa aktuálnych voľných miest.
  • Nástup dieťaťa do zariadenia môže byť aj v priebehu mesiaca, v tomto prípade účtujeme alikvótnu časť za daný konkrétny mesiac.
  • Na prihlásenie potrebujete vyplniť tlačivo „Záväzná prihláška dieťaťa“ a zaslať ho na náš email. Následne obdržíte faktúru na zálohovú platbu na prvý mesiac dochádzky vášho dieťaťa k nám do materskej školy, ktorú treba obratom uhradiť. Prihlásenie dieťaťa akceptujeme po zaplatení zálohovej platby.
  • V deň nástupu dieťaťa medzi kolektív ostatných detí potrebujete mať vyplnené a potvrdené tlačivá “Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa“ a „Písomné vyhlásenie rodiča o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa“.
  • Všetky podmienky poskytovania našej starostlivosti o vaše dieťa sú zahrnuté v dokumente „Dohoda o poskytovaní starostlivosti“, ktorý obdržíte osobne po akceptovaní vašej  záväznej prihlášky dieťaťa.
  • K nástupu dieťaťa do zariadenia potrebujete papučky, oblečenie na spanie, a oddych (pyžamko), náhradné oblečenie, zubnú kefku a pastu na dodržanie dentálnej hygieny.