Sledujte nás na

  • SK
  • HU

Najnovšie články

CENNÍK

Anglická súkromná materská škola HOXFORT poskytuje zákonným zástupcom detí predprimárneho obdobia v súčasnosti nasledovné typy starostlivosti o dieťa:

Komplexná mesačná celodenná starostlivosť                   380 €
od 7,00h do 17,00h (desiata, obed, olovrant)

Cena starostlivosti zahŕňa uvedené stravovanie.

Mesačný poplatok zahŕňa všetky náklady na zabezpečenie:

  • komplexnej starostlivosti,
  • zabezpečenie odborníkov, lektorov a ostatný odborný personál,
  • zabezpečenie všetkých didaktických a ostatných pomôcok a hračiek,
  • zabezpečenie posteľnej bielizne a jej výmeny,
  • zabezpečenie pitného režimu, ovocia a zeleniny mimo poskytovanej stravy.