Sledujte nás na

  • SK
  • HU

Najnovšie články

DENNÝ PORIADOK

HOXFORT súkromná materská škola má prevádzku v pracovné dni od 07:00 do 17:00. V rámci jedného dňa ponúka deťom nasledovné činnosti:

07:00 – 8:30 Príchod dieťaťa do materskej školy, hry a hrové činnosti podľa záujmu dieťaťa
08:30 – 09:00 Pohybové a relaxačné cvičenia, zumba pre deti
09:15 – 09:30 Desiata a hygiena
09:40 – 10:20 Edukačné aktivity
10:40 – 11:25 Pobyt vonku/vychádzka (podľa počasia)
11:40 – 12:10 Obed a hygiena
12:10 – 14:20 Popoludňajšia relaxácia / oddychové činnosti / spánok
14:40 – 15:00 Olovrant a hygiena
15:00 – 15:30 Hry a didaktické aktivity (rozvíjanie jemnej motoriky)
15:30 – 17:00 Hry a hrové činnosti podľa záujmu dieťaťa

15:30 – 17:00
Odchod dieťaťa domov