Sledujte nás na

  • SK
  • HU

Najnovšie články

PRIESTORY

Súkromná materská škôlka HOXFORT sa nachádza v novo zrekonštruovaných priestoroch budovy na Kukučínovej ul. 6666, neďaleko pešej zóny s vlastnou krátkou príjazdovou cestou s možnosťou krátkodobého parkovania. Budova škôlky sa nachádza v tichej lokalite s vlastným upraveným trávnatým ihriskom, dvorom s terasou a vlastnou telocvičňou. Od okolitého prostredia sme odčlenený vlastným plotom, ktorý vytvára chránenú zónu pre hry a zábavu detí.

Naše priestory tvoria:

• dve herne,
• samostatná spálňa pre deti,
• vlastné pohybové štúdio,
• kuchynka na prípravu pitného režimu, doplnkov výživy (ovocie, zelenina) a na servírovanie stravy,
• umyváreň a toalety pre deti,
• šatňu,
• dvor a terasu
• detské trávnaté ihrisko (záhrada)
• a ostatné administratívne a iné priestory

Všetky priestory sú zrekonštruované  a vybavené novým nábytkom a zariadením určeným pre deti v predprimárnom období. Stravovanie detí je zabezpečené donáškou zo súkromnej firmy s certifikátom na prípravu detskej stravy podľa slovenských noriem a nariadení.