Sledujte nás na

 • SK
 • HU

Najnovšie články

NAŠE VÝHODY

1. Moder​ný a inovatívny prístup k edukácií

 • pri rozvíjaní osobnosti vášho dieťaťa používame inovačné efektívne spôsoby učenia sa dieťaťa, ktoré sa bežne v materských školách nepoužívajú
 • pôsobíme na vaše dieťa komplexne a rozvíjame všetky časti kultúrnej gramotnosti dieťaťa
 • využívame metódy aktívneho učenia sa subjektu so získavaním praktických skúseností, ktorých výsledkom je, že vaše dieťa získa konkrétne kompetencie v každej oblasti
 • vyučujeme v malých skupinkách interaktívnym spôsobom, vaše dieťa sa učí kooperovať s inými deťmi a s dospelou osobou
 • vyučujeme prostredníctvom projektov a hry, zábavným a zaujímavým spôsobom, atraktívnym pre deti v predprimárnom období

2.  Získanie komunikačných kompetencií (spôsobilostí) z troch jazykov

 • vaše dieťa sa naučí základy komunikácie v troch jazykoch: maďarsky, slovensky a anglicky
 • výučba u nás prebieha súbežne v maďarskom, slovenskom a anglickom jazyku

3.  Lokalita

 • výborná dostupnosť pre rodičov pri ceste do práce
 • možnosť parkovania pred budovou materskej školy
 • blízkosť autobusovej a železničnej stanice

4.  Možnosť prijať deti z rôznych lokalít

 • prijímame deti bez ohľadu na ich trvalý pobyt, neskúmame trvalý a ani prechodný pobyt, ak ste rodič pracujúci kdekoľvek v blízkom okolí a chcete dieťa umiestniť blízko svojho pracoviska, máte teda možnosť umiestniť vaše dieťa do našej súkromnej materskej školy

5.  Iné výhody

 • prijímame deti, ak je rodič na materskej dovolenke
 • dokážeme zabezpečiť starostlivosť pre deti tých rodičov, ktorí preferujú individuálny prístup k rozvíjaniu osobnosti ich dieťaťa
 • ponúkame rozvojové aktivity rôzneho charakteru aj pre rodičov
 • tiché prostredie, vlastný dvor a záhrada