Sledujte nás na

  • SK
  • HU

Najnovšie články

CHARAKTERISTIKA

HOXFORT, súkromná materská škola je celoročné trilingválne (trojjazyčné) edukačné zariadenie pre deti od 2 do 6 rokov s prevádzkou od 7:00 do 17:00. Súbežne vyučujeme v troch vyučovacích jazykoch: anglickom, maďarskom a slovenskom.

Súkromná materská škola HOXFORT je zameraná na poskytovanie komplexnej starostlivosti o vaše dieťa na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni, ktorú zabezpečujú vysokoškolsky vzdelaní odborníci. Základným zámerom našej súkromnej materskej školy je zabezpečenie výučby anglického, maďarského a slovenského jazyka.

Zriaďovateľom a prevádzkovateľom súkromnej materskej školy HOXFORT je právnická osoba:

Hoxfort s.r.o.
Kukučínova 6666
929 01 Dunajská Streda
IČO:48 065 331
DIČ: 212 000 7560
zapísaná v OR OS Trnava, oddiel: Sro vložka č. 35481/T