Sledujte nás na

  • SK
  • HU

Najnovšie články

ČASTÉ OTÁZKY

1. Odkedy je škôlka otvorená a dokedy môžem svoje dieťa priniesť?

Naša škôlka je otvorená od 7:00, svoje dieťa môžete priniesť do 9:00.

O 9:00 sa uskutočňuje zatváranie brány, opätovný vstup do MŠ je možný len o 10:15, po Edukačnej aktivite.

2. Môžeme si zobrať hračku do škôlky?

Dieťa si môže priniesť do MŠ taký predmet alebo hračku, ktorá ho upokojuje a evokuje teplo rodiny (napr. mäkkú plyšovú hračku). Priniesť nebezpečné predmety, ktoré môžu spôsobiť nehodu, hlučné a hlasné hračky do MŠ je zakázané. Materská škola nie je zodpovedná za prinesené predmety.

3. Čo máme zabezpečiť dieťaťu na pobyt v škôlke?

Rodičia majú zabezpečiť náhradné oblečenie v prípade potreby, obuv používanú v interiéri, detské pyžamo, zubnú kefku a pastu popr. pohár – podľa vašej predstavy na dodržiavanie dentálnej hygieny. Počas spánku používané plienky a vlhčené utierky má zabezpečiť rodič dieťaťa.

4. Ako máme nahlásiť ochorenie dieťaťa?

Neprítomnosť dieťaťa nahlási rodič prostredníctvom SMS správy vopred, najneskôr však do 7:30 hod. v deň neprítomnosti na nasledujúce tel. číslo: 0948/358 048.

5. Kedy idú spať a koľko spia?

Spánok v MŠ sa uskutočňuje cca od 12:30 do 14:30.