Sledujte nás na

  • SK
  • HU

Najnovšie články

LETO 2020

Vážení Rodičia,

Vzhľadom na epidemickú situáciu naša škôlka vykonáva predbežný prieskum zisťovania potreby miesta pre letné obdobie v prípade, že Vláda SR nám umožní otváranie našich dverí (júl – august). Chceli by sme zistiť záujem predovšetkým medzi našimi  INTERNISTAMI a ich súrodencami. Vyplnenú prihlášku stačí odfotiť  a poslať ju na e-mailovú adresu finance@hoxfort.sk alebo v správe na našu  Facebookovú stránku do 29. mája 2020.

Poskytneme možnosť registrácie aj pre EXTERNISTOV na dané obdobie, avšak tie budú potvrdené podľa vývinu situácie, poradia prijatých registrácií a počtom voľných miest najskôr od 1.júna 2020. Doteraz prijaté registrácie sú evidované J EXTERNISTI sa môžu zaregistrovať kliknutím na nasledujúci odkaz: http://www.hoxfort.sk/?page_id=279