Sledujte nás na

  • SK
  • HU

Najnovšie články

OZNÁMENIE!!!

VÁŽENÍ RODIČIA,
V SÚVISLOVTI SO ŠÍRIACIM SA OCHORENÍM (KORONAVÍRUS) A V NADVäZNOSTI NA OPATRENIA ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR, DNES VLÁDA SR VYDALA NARIADENIE ZATVORIŤ VŠETKY ŠKôLKY NA ÚZEMÍ SR. OZNAMUJEME VÁM, ŽE NAŠA ŠKôLKA BUDE ZATVORENÁ OD 16.3.2020 AŽ DO ODVOLANIA. PRIEBEŽNE VÁS BUDEME INFORMOVAŤ, ZÁROVEŇ PLATÍ PROSBA O ZODPOVEDNÝ PRÍSTUP A POCTIVÉ ZVÁŽENIE VŠETKÝCH OKOLNOSTÍ SÚVISIACE S AKTUÁLNOU SITUÁCIOU.
ZÁROVEŇ VÁS INFORMUJEME, ŽE RODIČIA MAJÚ PRÁVO ČERPAŤ OČR, O KTORÉ MôŽU POŽIADAŤ AJ ONLINE NA UVEDENEJ ADRESE.
https://www.socpoist.sk/aktuality-ako-ziadat-…/48411s68354c
ZA POCHOPENIE ĎAKUJEM!
S pozdravom
Tibor Hideghéty – riaditeľ SAMŠ